More articles in this category
Top Stories

The Prime Minister, Saara Kuugongelwa-Amadhila, has appointed Ben Nangombe as the permanent secretary for the ministry of health, effective 1 Augu...

A 34-year-old Namibian male accused of defrauding Standard Bank of N$4 million during the time when he worked in its Trust Account Division in Win...

As the country continues to reel from an orgy of murders and violence against women, two men from Mariental appeared separately in the Windhoek Hi...

Namibian Police (NamPol) services were rated poorly by the Office of the Prime Minister, chief of police Inspector General Sebastian Ndeitunga sai...

In another latest development in the controversial “Shoprite house”, an Oshakati based worker got fired yesterday by her superiors aft...

The murder case of Cathy Gatonje is still playing out in court as her family patiently wait to see justice done and yesterday, the suspected murde...

Other Articles from The Villager

Ngoka a li nale omuwilikimbiisofi gwongeleki okwaEvaangeli paLuuteri mo Namibia, a ningilwa oshituthi shokuya mopenzela.


by Magnaem N. Mvula


Osha ninga omukalondjigilile miigwana ya yoolokathana, okuunganeka iituthi yokuya mopenzela. Miituthi yoludhi nduka omo moka, aaniilonga pamwe nanakuya mopenzela haya hokolola uukwatya we, taye mu tanga nokupandula iilonga ye, mbyono a longo pethimbo lyeyakulo lye.

Nonando kasha shi omukalondjigilile okuunganeka iituthi yokuya mopenzela, oyendji ohaya kala yu uvite ondjo, uuna inaaku ningwa oshituthi shika.Omukalo nguka ogwo naanaa gwa longithwa kongeleki ya-ELCIN okulaleka omundohotola Tomas Shivute, sho  a yi moshipundi shevululuko.

Omundohotola Shivute okwa yapulilwa oshilonga shuusitagongalo  mongeleki yaNakayale momasiku 08 gaDecemba 1968.Omundohotola Shivute okwa valwa momasiku 15 gaApiili 1942, a valelwa momukunda Oniihwa  mOnayena mOndonga. Okwa hiti osikola pOniihwa 1950 sigo 1954. Okwa ka tsikila osikola ye mOniipa momumvo 1958 sigo 1959. Okwa hiti wo osikola yuulongi mOngwediva okutameka momumvo 1960 sigo 1963.Opo nee okwa ka hita osikola yuusita  koshiputudhilo shoPaulinum pOtjimbingwe momumvo 1965 sigo 1968.  Okwa ka tsikila eyilongo lye koUniversiti yaHelsinki kOsoomi, hoka i ilongo uule woomvula 10,  nokwa mono onkatu yuundohotola, tashi vulika omuntu wu tye osho she etitha opo a kale noohedhi dhOshisoomi.Omulumentu gwomuthika omule,  e hole oshilonga sha longwa neendelelo, okwa longo wo osikola yaamati mOngwediva momumvo 1964, nokwa kala omusitagongalo mOlukonda mo 1968 sigo 1970. Okwa longo wo iilonga  yeputudho lyopaukriste  mu-ELCIN  mo 1980 sigo 1985. Okwa li omulongiskola, omanga inaa ninga omukuluntuskola  gwosikola yuusita poPaulinium mo 1985.

Nonando pambelewa moshilonga shuumbiisofi okwa zi mo muMaalitsa 2011, oshituthilaleko she okwe shi ningilwa Olyomakaya ya zi ko pongeleka yaNakayale mOshikandjongeleki shokUuninginino moka a kala ta yakula.Aakwanegongalo yomagongalo mOnakayale oya hokolola omundohotola Shivute a li ependa nofule miilonga ye. Kakele kokuwilika oshikandjo shokuuninginino, omundohotola Shivute oye wo a li omuwilikimbiisofi gwongeleki ayihe ya-ELCIN.

Oshituthi osha kalwa kaambiisofi aakulu mwa kwatelwa Tatekulu Johannes Sindano ngono a li kOshikandjo shokUuzilo, Tk.Appolos Kaulinge ngono naye e li moshipundi shevululuko, Tk. Kleopas Dumeni, amushangandjai gwa-ELCIN Eliakim Shaanika, kaasita yomagongalo nosha mwenyekwa wo koongundu dhomalwiimbo dha yoolokathana.Omundohotola Shivute okwa holola nkene a kala a yuulukwa ethimbo lyokuya mopenzela opo a ka longithe ethimbo lye mokushanga omambo, okwiimba nokutumina oonkundana koshifokundaneki shedhina Omukwetu.

Tatekulu Josafat Shanghala, ngoka a langekelwe muMaalitsa nuumvo,oye ngashingeyi omumbiisofi gwongeleki ya-ELCIN mOshikandjongeleki shokUuninginino.